...

Ooit maakte ik een audiosample van een reclame 'Dag, ik wil graag de nieuwe mazda 323'.

Ik knipte daar het laatste stukje vanaf en zo ontstond een loop 'Dag, ik wil graag de nieuwe ... Dag, ik wil graag de nieuwe...enz.'

Hierin hoorde ik de naam voor deze website die voor mij persoonlijk te maken heeft met het herstellen van psychisch lijden en betrokkenheid bij de ander en de maatschappij.

Tijdens mijn tijd aan de Aki kunstacademie in Enschede schreef ik eind 2001 een brief aan mijn omgeving getiteld 'U bouwt de wereld',

waarin ik de mensen vroeg hoe zij denken over hun relatie met de wereld.

Het ging mij er om dat ook als God bestaat, wij mensen verantwoordelijkheid hebben.

Deze vragen vormden het startpunt van mijn kunstenaarschap.

Inmiddels denk ik dat iedereen vanzelf op eigen wijze de wereld vorm geeft, de éen meer praktisch en de ander meer filosofisch of artistiek.

De vraag was dus wellicht overbodig, maar hoe was deze ontstaan?

In de jaren daarvoor had ik, hoewel oppervlakkig, kennis gemaakt met de antroposofie van Rudolf Steiner.

Wij kennen dit vooral van de Vrije Scholen. Door wat men er mij over vertelde begreep ik dat Steiner een nieuw wereldbeeld had beschreven,

waar mensen naar leefden, in in feite een nieuwe wereld.

Ik concludeerde daarom dat het dus mogelijk is zelf een nieuwe wereld te scheppen.